Ricardo paris 34 dating Sex hookup no credit card ever

Forutsetningene for landets økonomi har endret seg på grunn av EUs indre marked, der nabolandene Spania og Frankrike er med.

Internasjonal bekjempelse av skatteparadiser har medført skjerpede krav for bank- og finanssektoren i landet.

Fyrstedømmet Andorra (katalansk: Principat d'Andorra) er et lite land som ligger mellom Frankrike og Spania i den østlige delen av fjellkjeden Pyreneene.

Gjennom århundrer har Andorra vært et fyrstedømme med to samfyrster som statsoverhoder: biskopen av Urgell og Frankrikes statsoverhode.

Turisme og handel, bankvirksomhet og eiendomsutvikling har vært de viktigste sektorene i økonomien.

Samtidig fulgte velstandsøkning, så vel som befolkningsøkning og arbeidsinnvandring.

Landskapet er formet av isbreene under siste istid og erosjon etter dette.

Fjellandskapet deles i tre daler i et Y-mønster ved at elvene Valira d'Orient og Valira del Nord møtes og danner Gran Valira. Hovedelven Gran Valira er største elv og renner sørover gjennom hovedstaden Andorra la Vella. Klimaet er likt nabolandenes, men grunnet høyden er det mer snø om vinteren og litt kaldere somre.

Mot slutten av 1800-tallet nærmet folketallet seg 6000, men falt igjen de første tiårene av 1900-tallet.

Snøfall i et landskap dominert av fjell og bratte dalsider gjør Andorra utsatt for snøskred.

I høyden er det gressmark med svingel (Festuca) og skog med bartrær som furu (Pinus sylvestris), buskfuru (Pinus mugo) og vanlig edelgran (Abies alba).

En annen innvandrergruppe består av velstående personer fra europeiske land som Storbritannia, Tyskland, Nederland og andre som tiltrekkes av det lave skattenivået.

Utviklingen har medført at andorranerne er i mindretall i eget land, bare omkring en tredel av landets innbyggere har andorransk statsborgerskap.

Leave a Reply