Pagdating ng mga hapones sa lansangan pilipinas

Ikalawa, ang pagkakalikha ng mga piling tao na nag-aari ng mga lupain.

Nagsimula ang unang panghihina ng kapangyarihan ng pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas noong 1762.

Dalawa ang naging epekto ng pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas.

Una, ang halos malawakang pagsanib ng sinaunang mga tao sa Pilipinas sa Katolisismong Romano.

Namatay si Magellan sa labanang ito noong Abril 27, 1521.

Ang natira pang mga Kastila sa kapuluan ay nagkaroon ng alitan, kabilang na ang pagtatalo ni Raha Humabon at ng mga Kastila hinggil sa kababaihan.

Leave a Reply

  1. list of dating sites wiki 08-Nov-2019 12:39

    The Company may terminate your account, delete your profile and any content or information that you have posted on the Service and/or prohibit you from using or accessing the Service for any reason, or no reason, at any time in its sole discretion, with or without notice. The Company's trademarks may not be used, including as part of trademarks and/or as part of domain names, in connection with any product or service in any manner that is likely to cause confusion and may not be copied, imitated, or used, in whole or in part, without the prior written permission of the Company.