Dating ont waterdown when updating bios what is important

Poczta Polska w serii „Ryngrafy Żołnierzy Wyklętych" wydała już w 2017 roku znaczki poświęcone por. Mieczysławowi Dziemieszkiewiczowi „Rojowi" (1925-1951). W tym samym roku, poza tą serią, wydany został znaczek upamiętniający Feliksa Selmanowicza „Zagończyka".

dating ont waterdown-60dating ont waterdown-11dating ont waterdown-69dating ont waterdown-22

Zarząd Główny Klubu "Troyak" informuje wszystkich członków kolekcjonerów, sympatyków oraz całą Polonię, że spotkania klubowe odbywają się w Polskim Centrum Kultury im. (na południe od autostrady 403), Mississauga, Ontario. Znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25 x 43 mm, w nakładzie 160 000 szt. Na znaczkach przedstawiono ryngraf noszony przez rotmistrza Witolda Pileckiego pseudonim ,, Witold", ,, Druh" oraz ryngraf 5.Z dumą więc od 3 już lat wystawiamy te miniaturowe pomniki na cześć naszych bohaterów narodowych.Wyjątkowość tej emisji polega, , na tym, że znaczki powstały dzięki życzliwości i opiece Zofii Pileckiej - Optułowicz – córki rtm.Nasza firma, służąca Polsce i Polakom od 460 lat, ma w swej misji wpisane stanie na straży pamięci narodowej oraz popularyzowanie wartości patriotycznych i religijnych, tak ważnych dla każdego Polaka.A mamy przecież do tego doskonałe narzędzie, jakim jest znaczek pocztowy.

Leave a Reply